Chính sách & quy định chung

WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & TM NHẤT PHÁT. KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

1. Điều khoản chung

a. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website Thương mại Điện tử của Nhất Phát (sau đây gọi tắt là “Website”),  Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Nhất Phát có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

b. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Nhất Phát, về chương trình khuyến mãi cho khách hàng, về dịch vụ bổ trợ khác liên quan vận chuyển và hàng hóa của công ty.

c. Chính sách bảo mật thông tin

d. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Nhất Phát không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Nhất Phát từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

e. Liên kết từ Website khác

Nhất Phát không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website.

f. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

THÔNG TIN HIỂN THỊ TẠI WEBSITE NÀY KHÔNG ĐI KÈM BẤT KỲ ĐẢM BẢO HAY CAM KẾT TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO TỪ PHÍA NHẤT PHÁT, CHÍNH THỨC HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM MÀ NGƯỜI MUA ĐÃ LỰA CHỌN.

NHẤT PHÁT CŨNG TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM HAY ĐƯA RA ĐẢM BẢO RẰNG WEBSITE SẼ KHÔNG CÓ LỖI VẬN HÀNH, AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG HẠN CỦA CÁC THÔNG TIN HIỂN THỊ.

KHI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý RẰNG NHẤT PHÁT CÙNG VỚI ĐỐI TÁC LIÊN KẾT, VIÊN CHỨC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA HỌ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG TẬT, MẤT MÁT, KHIẾU KIỆN, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP DO KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC HOẶC DO HẬU QUẢ ĐỂ LẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HAY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC: (1) SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE NÀY; (2) CÁC TRUY CẬP KẾT NỐI TỪ WEBSITE NÀY;(3) ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ ĐIỆN TỬ HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN CỦA NHẤT PHÁT; (4) NHẤT PHÁT  CÓ THỰC HIỆN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ HAY KHÔNG THẬM CHÍ TRONG TRƯỜNG HỢP NHẤT PHÁT ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẨY RA THIỆT HẠI; VÀ (5) CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

g. Quyền sở hữu trí tuệ 

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Nhất Phát và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Nhất Phát và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Nhất Phát và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được. Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Nhất Phát. Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại Website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quý khách sử dụng Website này không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu.

h. Điều chỉnh và sửa đổi

Nhất Phát bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa  hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

i. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

2. Tiêu chí và điều kiện sử dụng hệ thống mua hàng trực tuyến

a. Phạm vi áp dụng

Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng mua hàng trực tuyến tại Website. Khi sử dụng chức năng để đặt hàng, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định mua hàng trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.

b. Điều kiện sử dụng tính năng mua hàng trực tuyến

i. Tính năng mua hàng trực tuyến sử dụng cho mục đích cá nhân. Quý khách không được phép sửa đổi các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng mua hàng trực tuyến.

ii. Tính năng mua hàng trực tuyến sẽ trợ giúp Quý khách hoàn tất các thao tác mua sản phẩm một cách hợp lệ. Tuy nhiên nếu lạm dụng tính năng này, Quý khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.

iii. Quý khách phải khẳng định và bảo đảm rằng quý khách đã đủ tuổi khi sử dụng chức năng mua hàng trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo qui định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Quý khách chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với  mọi hành vi sử dụng Website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên và tài khoản của quý khách. Quý khách phải tự kiểm soát việc sử dụng tính năng mua hàng trực tuyến. Quý khách phải đảm bảo rằng mọi thông tin do Quý khách hay các thành viên trong gia đình cung cấp khi sử dụng tính năng này là đúng và chính xác.

d. Quy định giá sản phẩm và các khoản phí

Giá sản phẩm là giá đã được công ty niêm yết trên website

Các khoản phí theo như quy định thanh toán

Tổng số tiền thanh toán đã bao gồm các chi phí mà khách hàng phải trả khi nhận hàng.

e. Quy định về thanh toán

Quý khách phải tuân thủ các yêu cầu thanh toán sau ghi rõ tại Thông tin đặt hàng của Quý khách.

f. Quy định đổi trả, thay đổi sản phẩm và trợ giúp

i. Để yêu cầu đổi trả hàng, Quý khách thông báo ngay cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nhất Phát Group ( 08.54333279- 01299181868)

ii. Trong trường hợp Nhất Phát thay đổi lịch giao hàng, khách hàng sẽ được thông báo qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký khi mua hàng trên website của Nhất Phát.

iii. Để kiểm tra lại chi tiết đơn hàng, Quý khách có thể kiểm tra trong email của mình hoặc liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của Nhất Phát Group ( 08.54333279- 01299181868).

g. Các quy định khác

i. Ngoài  Điều kiện sử dụng Website áp dụng đối với các giao dịch thực hiện tại Website này, các điều kiện riêng biệt khác có thể được áp dụng đối với việc giao hàng cho khách hàng hoặc một số chương trình khuyến mại cụ thể.
h. Nghiêm cấm sử dụng

i. Quý khách không được phép sử dụng tính năng mua hàng trực tuyến để đặt hàng với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.

ii. Quý khách không được phép:
Sử dụng tính năng mua hàng trực tuyến cho các hành động trái pháp luật; hoặc
Sử dụng tính năng mua hàng trực tuyến gây cản trở đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ này của người khác; hoặc
Sử dụng các phương tiện khác để giao dịch trực tuyến, thu thập thông tin trong trường hợp Quý khách không thể sử dụng được tính năng đặt hàng trực tuyến.
Nhất Phát bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của Quý khách mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này.